Studenterkørsel for alle!

Det er desværre ikke lovligt for nogle studenter at fejre deres eksamen med en traditionel studenterkørsel på en ladet af en studenterlastbil.

For at få lov til at køre med personer på ladet af en lastbil, skal der indhentes en speciel polititilladelse. En polititilladelse bliver kun udstedt for kørsel i forbindelse med afslutning af en gymnasial uddannelse, det vil sige til:

• STX (Studentereksamen; Det almene Gymnasium),

• HHX (Højere Handelseksamen),

• HRX (Højere Teknisk Eksamen) eller

• HFC (Højere Forberedelseseksamen).

Politiet giver ikke tilladelse til studenterkørsel med elever, der afslutter andre uddannelser. I kan læse mere om reglerne på Politiets hjemmeside her: https://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/studenterkoersel/

Imidlertid findes nogle få lovlige alternativer, der gør, at elever, der afslutter eksempelvis HG, kan køre studenterkørsel. Det er muligt at leje en åben partybus, som er udstyret som en studenterlastbil. Der findes nogle få udbydere, der har køretøjer, der lever op til lovens regler – og hvor studenterne stadig kan få vind under huen:

Cabrioletbus.dk – http://www.cabrioletbus.dk/

Barbussen – http://www.showbus.dk/barbussen/den-abne-barbus/

Så hvis I ønsker en unik afslutning efter afsluttet eksamen, så er det nu muligt at få en lovlig studenterkørsel i en åben partybus.