Der mangler studentervogne!

student15

Studenterkørsel 2015 – mange studenter mangler studentervogn

Politiet har den 8 april har strammet sin vejledning vedrørende de krav en studentervogn skal leve op til. I kan læse denne vejledning her:

https://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/studenterkoersel/

Det er specielt de tekniske vanskeligheder ved at installere fartskriver i de gamle biler, som skaber problemer. Baseret på vores kendskab til hvem som kører studenterkørsel i Danmark, har vi regnet på, hvor mange studentervogne der kommer til at mangle i 2015.

I alt er der cirka af 600 både moderne- og veteranlastbiler, som kører studenterkørsel i Danmark.

Af disse er det cirka 250 lastbiler, der har problemer med at få installeret fartskrivere.

Det er cirka 40 procent af alle studentervogne.

Det er ældre veteranlastbiler, der ikke tidligere har været udstyret med kontrollapparat/fartskriver. Hvis man kan løse de tekniske problemer med installation af fartskriver i veteranlastbilen, er dette oftest meget dyrt. Det kan koste 10.000 – 15.000 kr eller mere per studentervogn.

Det kommer at betyde, at mange studenter ikke vil kunne finde en vogn på den eller de datoer, de foretrækker. Dog er det ting I kan gøre:

– Tal med jeres skole. Måske kan de flytte dagen, hvor der bliver afholdt dimission.

– Søg på andre datoer end de mest populære. Mandag den 29 juni 2015 eller tirsdag den 30 juni 2015 kan det stadig lade sig gøre at finde ledige vogne. Fordelen ved at køre disse datoer er også, at de for det meste er billigere end de mest populære datoer.

– Støt op om aktiviteter som eksempelvis Facebooksiden Bevar studenterkørsel:  https://www.facebook.com/bevarstudenterkorsel  der prøver at få politiker og politiet i tale om at ændre reglerne for studenterkørsel.

Hvis I beslutter at helt droppe studenterturen, er det måske noget, I kommer at fortryde senere. I bliver kun studenter èn gang i livet. Derfor har I også kun èn mulighed få den fede oplevelse, det er at køre studenterkørsel.