Politiet informerer – Hvem må køre med på ladet?

Alle firmaer, som kører studenter, blev her i slutningen af april inviteret til informationsmøde hos Politiet. Her fik vi en gennemgang og præcisering af reglerne om studenterkørsel.

Politiet kører en hel del kontroller i år. Blandt andet for at kontrollere sikkerheden.

Det er en generelt udbredt misforståelse, at søskende, familiemedlemmer, venner, lærere og andre personer kan blive inviteret til at køre med på ladet i et par stop på turen. Denne praksis er ulovlig.

Loven tillader udelukkende studenter, som lige har taget ungdomsuddannelse på minimum to år at lade sig transportere på ladet af en studenterlastbil.

Se mere om reglerne her:

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv. – retsinformation.dk

BEK nr 723 af 06/06/2017 – Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv. – Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Yderligere udgør manglende overholdelse af reglerne også et forsikringsmæssigt problem. Bilens ansvarsforsikring dækker kun de studenter og ansatte hos vognmandsfirmaet, som udbyder studenterkørsel, der kører med på ladet. Kommer et familiemedlem til skade på ladet som følge af en opbremsning, vil forsikringen ikke dække. For de firmaer, som kører med studenter, er det en meget stor risiko, da erstatningsansvarsloven fortsat er gældende. En eventuel erstatning vil herefter skulle dækkes, af firmaet er bestilt til at som køre studenterne. Den risiko hverken kan eller vil disse virksomheder påtage sig, da godtgørelse og erstatning i forbindelse med en personskade kan løbe op i meget høje summer.

Politiet oplyser, at de i tilfælde af, at der er familiemedlemmer eller andre, der ikke har færdiggjort en ungdomsuddannelse på mindst to år, vil bortvise de passagerer, som opfylder kravene til køre med, og at de vil udskrive bøder. Det gælder for alle studenterlastbiler, der bliver kontrolleret.