Kategori: Sikkerhed og forsikring

Uheld? Dækker din forsikring til studenterkørsel?

Studenter som har forsikring

Studenterkørsel – hvordan man bør forholde sig til forsikringer

Det er meningen, at en studenterkørsel skal være sjov for alle ombord, men overvej lige det scenarie, hvis der skulle ske noget alvorligt med én af jer under kørslen… Der er desværre altid mulighed for der sker uheld. For eksempel at der er én, der falder af ladet, eller at vognen bliver indblandet i et trafikuheld af den ene eller anden slags. Det kan også være, at lastbilens udstyr fejler, som vil kunne skabe en farlig situation for alle jer ombord. Naturligvis sker disse tilfælde ikke ofte, men det er alligevel vigtigt, at man har dem i baghovedet, og at man derfor også har styr på alle forsikringerne.

Hvis en student falder af vognen

Når man kører studenterkørsel, er der rigtig meget alkohol involveret, og dette vil kunne skabe nogle farlige situationer. Det kan være, at en student pludselig får den idé, at han eller hun skal op at klatre på ladets overbygning, eller at vedkommende har lyst til at hænge udenpå lastbilen. Det kan ydermere også være, at man vil skulle få lyst til at hoppe af, mens køretøjet er i fart. Der er altså rigtig mange situationer, hvor studenten kan sætte sig selv i en farlig situation, højst sandsynligt fordi vedkommende har indtaget rigelige mængder af alkohol. Men skulle det ske, at vedkommende slår sig eller kommer til skade på den ene eller anden måde, ødelægger det naturligvis hele dagen, og man bør derfor lade helt være med alt dette. Hvis en person falder ned fra vognen under kørsel, kan det i værste tilfælde være livstruende. Det er netop også grundet dette, at mange udbydere er begyndt at installere kameraer på ladet, så chaufføren vil have mulighed for at holde øje med, hvad der foregår, og dermed også have mulighed for at reagere på disse farlige situationer. Men ganske enkelt er rådet altså her: lad nu bare være. For selvom det kan virke sjovt i starten, så udsætter man både sig selv og andre for en meget farlig situation, som under ingen omstændigheder hører sig til på denne festlige dag.

Forsikringer

I skal i jeres klasse sørge for, at udbyderen har en motoransvarsforsikring, der dækker studenterkørsel, og herudover er I selv nødsaget til at have en ulykkesforsikring. Det er dog her værd at bide mærke i, at erstatning i skader fremkaldt under fuldskab kan reduceres eller ligefrem bortfalde helt.

Uheld i forbindelse med studenterkørsel 2018

Desværre var sæsonen for studenterkørsel i 2018 præget af nogle uheld.

Ny uhyggelig ulykke: Studenterkørsel få centimeter fra ende hende galt

En 19-årig nybagt student kravlede ifølge politiet søndag aften op på en bænk på ladet af en studenterkørsel. Her stak hans hovede op over tagbøjlerne og ramte en bro. Det skriver BT. Studenten fik nogle “skrabeskader” og muligvis en hjernerystelse. – Han har været ualmindelig heldig, at der ikke skete mere, det må man sige.

Der findes i vores branche som beskæftiger os med studenterkørsel, både seriøse og mindre seriøse, udbydere. De useriøse lever kun op til lovens minimumskrav. Ind i mellem klarer de ikke ens de krav. De seriøse udbydere arbejder aktivt med sikkerhed, og har taget forholdsregler som overstiger lovkrav.

Hos Festlastbiler.dk, som er en seriøse udbydere af studenterkørsel, er sikkerheden for studenterne vores vigtigste opgave. Vi skal sørge for at transportere studenterne uden at de kommer til skade.

Hvad er så nogle af udfordringerne for sikkerheden?

Hastighed. Reglerne for studenterkørsel er regulerede i et stykke lov: Bekendtgørelsen om eksamenskørsel.

Bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv. – retsinformation.dk

Bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv. I medfør af § 83, § 118, stk. 8, og § 134 b, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014, lov nr. 736 af 25. juni 2014 og lov nr.

I bekendtgørelsen er sat at hastigheden må ikke overstige 40 km/t i tættere bebygget område og 60 km/t uden for tættere bebygget område. I en hastighed af 60 km i timen vil en kraftig opbremsning (for at for eksempel undgå en farlig trafiksituation) have den konsekvens at studenterne bliver slyngede rundt på ladet med stor kraft og risikerer at komme til skade.

Udsyn. En studenterlastbil er indregistreret til godstransport. Normalt behøver man ikke holde øje med de ting man transporterer. Normalt har en lastbilschauffør kun sine sidespejle til at se hvad der sker bagud.

Dårligt materiel. Opbygning af studentervogne er også reguleret via et stykke lov.

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv. – retsinformation.dk

BEK nr 375 af 18/05/2004 – Bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv. – Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Men i denne lov står intet om de materialer som skal bruges ved opbygningen af en studentervogn og hvilket tryk for eksempel siderne på studentervognens lad skal kunne modstå.

Alkoholforbrug og nedsat evne til at adskille hvad som er farligt og hvad som ikke er. Der bliver drukket igennem til en studenterkørsel. Og det gør at man udsætter sig for farer som man normalt ville undgå. Læne sig for langt ud over siden på lastbilen, klatre på lastbilens overbygning imens den kører, hoppe af lastbilen når den stadig kører og andre lignende farlige situationer.

Hvordan kan man forbedre sikkerheden?

Hvad gør så seriøse studenterkørsel firmaer for at aktivt sikre at studenterne ikke kommer til skade? Her er nogle eksempler hvad Festlastbiler.dk gør for at aktivt forbedre studenternes sikkerhed.

Vi kører ikke hurtigere en 30-40 km/timen. Den lavere hastighed nedsætter både kraften ved en katastrofe opbremsning, og gør det muligt for chaufføren at reagere på farlige situationer på en mere kontrolleret måde.

Festlastbiler.dk har installeret sikkerhedskameraer på ladet. Sikkerhedskameraer er kamera som monitorer ladet og via en monitor i førerhuset viser chaufføren hvad der foregår. Det gør at chaufføren kan holde øje med studenterne oppe på ladet og forhindre farlige situationer.

Siderne på vognens lad og indretningen af ladet bygget i materialer som kan holde for stort tryk uden at gå i stykker. Det kan give stor forskel i sikkerheden på et lad der siderne er opbygget af stål og et lad der siderne er opbygget af træ. Stål vil til enhver tid være et stærkere materiale. Alle Festlastbiler er opbygget med sider i stål.

Og så er det den sidste aspekt. Og der kan man kun opfordre til studenterne og studenternes forældre til mådehold. Drik mere vand/sodavand og mindre alkohol. Så får man en bedre studenterkørsel, og sikkerheden stiger fordi studenterne er mindre berusede.

Studenterkørsel er en dansk tradition som har rødder tilbage til når man kørte studenter med hest og vogn. Det er en af de begivenheder som studenterne glæder sig mest til når de har afsluttet sin eksamen. Det vore et tab af vores kulturarv hvis studenterkørsel blev forbudt.

Forsikringer og studenterkørsel

Forsikringer er vigtigt. En af de farligste situationer, der kan opstå under studenterkørsel er at en student falder af ladet. Årsagen til at nogen falder af kan være mange. Men de mest hyppige årsager er, at lastbilens udstyr fejler, eller at en student bevæger sig på en måde, som skaber en farlig situation.

Forsikringer er vigtigt under studenterkørselen

Studenterlastbilens godkendelse

Lad os først se på hvis lastbilens udstyr fejler. Alle godkendte studentervogn er opbygget efter specielle regler. Du kan læse mere om reglerne her: 

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv. – retsinformation.dk

BEK nr 375 af 18/05/2004 – Bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv. – Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Det første du skal sikre dig er at det firma som klassen lejer studentervogn fra har fået vognen godkendt og at den er synet. Godkendelsen foreligger i form af en synsrapport der det står at køretøjet er godkendt til studenterkørsel. Bed om at få denne synsrapport at se.

Fald fra studentervognen

Det andet som kan ske er, at studenten selv skaber en farlig situation. En farlig situation kan eksempelvis opstå hvis en student klatrer op på ladets overbygning, hænger udenpå lastbilen, prøver at selv stå af mens lastbilen er i fart og lignende situationer.

Det kan virke sjovt og blæret, når en klassekammerat prøver at gøre indtryk på den måde, men studenten udsætter sig for en meget farlig situation. Falder en person blot få meter fra et køretøj i bevægelse kan der opstå meget alvorlige fysiske skader. I værste tilfælde kan disse et fald fra en lastbil være livstruende. Det eneste vi kan anbefaler er: Lad være. En del udlejere af studentervogne er begyndt at installere sikkerhedskameraer på ladet for at have mulighed at reagere på farlige situationer.

Forsikringer

Hvordan er studenter stillet forsikringsmæssigt, hvis der sker et uheld? Du kan læse mere om forsikringer under studenterkørsel her:  

Forsikring og pension – om studenterkørsel

Studenten skal sikre sig, er at den man lejer studentervognen fra har en motoransvarsforsikring, der dækker studenterkørsel. I skal selv sørge for at have en ulykkesforsikring. Bemærk dog, at erstatning i skader fremkaldt under fuldskab kan reduceres eller i grove tilfælde helt bortfalde.

Her er et eksempel af hvad en udbyder af studenterkørsel skriver om sikkerhed:

Sikkerhed – Studenterkørsel med Festlastbiler.dk

Forudsætningen for, at I bagefter kan huske tilbage på jeres eksamenskørsel som en god fest, er at der er styr på jeres sikkerhed. Vi skal sikre, at I føler jer sikre. Efter hver sæson evaluerer vi sikkerheden. Vi bruger vores chaufførers og studenternes feedback til løbende at forbedre udstyr og rutiner.

Checkliste inden studenterkørsel:

1. Bed om at se en godkendt synsrapport. Køretøjet skal senest inden et år inden kørselen være synet og godkendt af en autoriseret synshal. I synsrapporten skal der stå at køretøjet er godkendt til studenterkørsel samt hvor mange passagerer man må medbringe. Den som udlejer studentervognen bør som minimum medbringe en kopi af denne synsrapport.

2. Bed udlejeren af studentervognen om at vise en kopi af ansvarsforsikringen for lastbilen. Policen skal have en påtegning, hvori det anføres at forsikringen dækker studenterkørsel.

3. Informer klassekammeraterne, som deltager i studenterkørselen, om vigtigheden af at have tegnet en ulykkesforsikring.

Hvilke dokumenter skal en studentervogn medbringe?

Regler om tilladelser i forbindelse med studenterkørsel

tilladelser

Tilladelser. Uden dem kan man ikke køre studenterkørsel. Det er vigtigt for dig og din klasse, at den vognmand, I kører med, har styr det formelle. Bilen skal være studentersynet senest 12 måneder, inden I stiger på. Der skal også være tegnet forsikringer der dækker jer, hvis uheldet er ude. Både synsattest og forsikringspolice skal ligge i studentervognen. Bliver bilen stoppet af Politiet, vil I ikke kunne fortsætte jeres tur, hvis chaufføren ikke kan fremvise synsattest og dokumenter på den lovpligtige motoransvarsforsikring.

I kan forlange at se eksempler på dokumentationen. inden I booker turen. Har I booket turen mere end et år, inden I skal køre, vil I af gode grunde få forevist den seneste attest fra synshallen.

Det er det vigtigt, at I eller en af forældrene kontrollerer, at den  rigtige dokumentation ligger i vognen, inden turen begynder.

Dokumenterne skal medbringes i studentervognen under selve turen. Kan chaufføren ikke fremvise dokumentationen, skal I insistere på, at vognmanden bringer dette i orden, inden turen starter.

Her er hvad chaufføren skal have med sig i vognen under en studenterkørsel:

–  Kopi af lastbilens registreringsattest. På registreringsattesten kan I se, hvem der ejer lastbilen

–  Kopi af lastbilens ansvarsforsikringspolice. Dokumentet er beviset for, at lastbilen er behørigt forsikret. På forsikringsdokumentet skal det klart fremgå, at forsikringsselskabet tillader, at vognen anvendes til studenterkørsel. Det kaldes en påtegnelsning eller en klausul.

– Kopi af synsrapport med tilladelse til studenterkørsel. Dokumentet viser at køretøjet er synet. Samtidig dokumenterer rapporten, at lastbilen er godkendt med den lovpligtige indretning for studenterkørsel. Lastbiler, der kører med studenter, skal synes hvert år.

På synsrapporten skal der stå:

  • At køretøjet er synet og godkendt et år inden datoen for studenterkørselen.
  • Der skal være en tekst der godkender køretøjet til studenterkørsel.
  • Antal passagerer skal være angivet.

Nedenfor finder du et eksempel på en registreringsattest med de korrekte oplysninger. Da der blot er tale om et eksempel er nogle af attestens data sløret.

Eksempel på registreringsattest

Eksempel på et forsikringsselskabs påtegning om studenterkørsel:

Eksempel på forsikringsselskabs tilladelse til studenterkørsel

Eksempel på synsattest med tilladelse til studenterkørsel. I dette eksempel har vi sløret nogle data:

 

Synsrapport med tilladelse til studenterkørsel

Det er altid godt at sikre, at vognmanden, I kører med har et godt ry. Det er specielt at køre studenter, og det kræver noget helt andet, end at køre med gods. Derfor er det vigtigt, at vognmanden har viden om og erfaring med at køre studenter. Gå for eksempel ind på Trustpilot.dk og søg på ordet ”studenterkørsel”.